технологии

ТРАНСФЕР ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ТЕХНОЛОГІЯ ВЕЛИКОТОНАЖНОГО ВИРОБНИЦТВА БІОЕТАНОЛУ З ВІДХОДІВ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ


Призначення розробки: Виробництво дешевого рідкого біопалива.

Рекомендована область застосування: Промислові біотехнології. Біотехнології у сільському господарстві.

Переваги перед аналогами: Переваги: наявність відновлюваної сировини; вартість біоетанолу в 2 - 3 рази менше ніж мазута; при спалюванні біоетанолу не порушується баланс СО2 у атмосфері. Вперше запропоновано виробництво технічного біоетанолу для використання у якості рідкого палива, а також для його газифікації.

Стадія завершеності розробки: Впроваджено в виробництво

Техніко-економічний ефект: Технічний біоетанол може використовуватись замість органічного палива нафтового походження.

Опис розробки:
()
Дешева сировина (топінамбур, сорого), а також некондиційне зерно та відходи плодоовочевої продукції методом прискореного бродіння перероблюють у технічний біоетанол міцністю 60- 80°.

Можливість передачі за кордон:
Продаж патентів
Реалізація готової продукції

Дата внесення запису в базу
10/02/2011

Фотодоповнення

Країна Україна

Для отримання додаткової інформації звертайтесь::
E-mail: gal@uintei.kiev.ua

або заповнити форму:
Назва органiзацiї :
Адреса :
Розрахунковий рахунок :
Банк :
МФО :
Код ОКПО :

Данi про керiвника наукової органiзацiї :
Прiзвище :
iм'я :
По-батьковi :
Вчена ступiнь, наукове звання :
Телефон :
Факс :
E-mail :
Пропозицiї щодо спiвробiтництва (сумiсне патентування, сумiсне пiдприємство, продаж готового продукту, iнше) :
Країна: